За нас

Фондация “Крокус” e учредена 20 август 2010 г. в гр. Бургас. Тя е първата ЛГБТ организация извън столичния град.

Нашата мисия е подкрепа на равенството, недискриминацията и човешките права на лицата с различна сексуална ориентация чрез подпомагане на тяхното личностно развитие и реализация, подкрепа на техните семейства и създаване на приятелска среда, без език на омразата. Наша е цел е да работим за насърчаване на обществените политики за равенство и законодателна промяна, противодействие и превенция на дискриминацията по отношение на ЛБГТ, пол или други признаци защитени от закона и международното право. Фондация „Крокус“.