Мисия

Зачитане и опазване на общочовешките ценности и защита на равни права на всички граждани, без дискриминация чрез насърчаване на гражданската култура за демократично и активно участие, за приемане на различията и промяна в стереотипите и негативните нагласи в обществото.
Как изпълняваме тази мисия? – Чрез инициативи, неформално гражданско образование, подкрепа и включване в дейностите за промяна на политиките за равенство, недискриминация и общностна подкрепа.
 
Ние всички сме общност и работим заедно за взаимопомощ и подкрепа, защото заедно сме по-силни.
Организацията осигурява подкрепа на ЛГБТ, техните семейства и приятели, за да изградим по-сигурен, по-спокоен живот и пълноценен живот.
 
От 2013 г. ежегодни инициативата „Friendly Week“ – Национална седмица на приятелството. Целта е да се популяризират световните и местни културни и обществени  достижения на общността, във сфери на живота, и да се променят обществените нагласи и стереотипи.