Еднополовите бракове и партньорства трябва да бъдат признати в целия ЕС

Комията по петициите на Европейския парламент внесе на 13.09.2021 г., предложение за резолюция относно правата на ЛГБТИК в ЕС.

В проекта за резолюлиция се призовава да се гарантира, че „семействата на на дъгата“ разполагат със същите семейни права като семействата от различни полове и техните деца във всички държави членки на ЕС.

Текста на резолюцията е приет на 13.09.2021 г., с 387 гласа „за“, 161 „против“ и 123 „въздържал се“. Пълният текст на резолюцията е може да намерите тук.

В Бургас се прожда първия прайд на дъгата

На 15 май 2021 г. в Бургас се провежда първият прайд за защита правата на българските граждани с различна сексуална ориентация.

В подкрепа на прайда са немалка част от съмишленици и прители за равноправие и човешки права.