Годишна среща на членовете на IGLYO #AMC2018

На 6 октомври 2018 в Единбург, Шотландия, се проведе годишната среща на членовете на международната организация IGLYO, чийто член е и Крокус. Като главна дейност от срещата, бяха проведени избори за нов управителен съвет, както и бяха представени резултатите от изследването „LGBTQI inclusive education index“ имащо за цел да провери законови рамки и практи в учебната система на 45 страни с представители в организацията, относно ЛГБТИ правата на учениците.

Бяха проведени и няколко работилници, които запознаха участниците с различни практически методи и тактики за справяне с различни проблеми касаещи ЛГБТИ хората.

IGLYO е мрежа от 95 организации в 40+ страни. За повече информация, за мрежата и нейните проекти, може да посетите сайта на IGLYO.

Преставители на фондация „Крокус“ взеха участие в международната конференция „Come forward“

11 партньори от 10 европейски държави се събраха в София на 20 и 21 септември, за да обсъдят заедно методите за подобряване достъпа до правосъдие за жертви на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза. Форумът, който се проведе във Френския институт, е част от мащабен проект „Излез напред“. Бяха проведени и няколко работилници, целящи да обогатят знанията на присъстващите,  и да ги запознаят с новите методи за превенция. България е една от последните страни в защита на гражданите си, с малко или почти липсващи сведения за престъпления от мраза.

Ние бяхме там, за да можем да ти кажем сега „Не си сам!“. Ако станеш жертва на омраза свържисе с нас:

тел: 0878795927

имейл: crocusbs@gmail.com

 

Или ссе свържете с фондация „Single step“, „Bilitis“ или фондация „GLAS“. Защото всичко има значение! Ти също!